Podpora a dotační tituly

Realizované projekty

Rádi bychom tímto poděkovali za podporu při realizaci následujících projektů:

Pořízení vybavení kulturního domu Dvorana (spolufinancováno Evropskou unií)

Předmětem projektu je pořízení vybavení do nově zrekonstruovaného kulturního domu Dvorana ve městě Loket.

Obsah projektu má dvě části:

  • první je na dodání kompletního ozvučení sálu a jeviště Dvorany Loket, které pokryje celou přední i zadní část sálu, jeviště a balkonu. Tato ozvučovací aparatura bude sloužit na hlavním sále.
  • druhou část projektu představuje pořízení párty stolků, výškově nastavitelných, včetně potahu jako mobilního vybavení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost. Tyto stolky bude moci Dvorana, podle pořádaných akcí, umisťovat dle potřeby na velký sál, malý sál, předsálí nebo terasu kulturního domu.

Záměrem žadatele – příspěvková organizace Kulturní dům Dvorana je zasadit se o vytváření vhodných podmínek pro rozvoj komunitního, společenského a kulturního života (všech sociálních a věkových skupin) a zvýšit tak atraktivitu kulturního domu Dvorana pro obyvatele i návštěvníky města Loket.

„Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s.“